Sjöfart

Vi tillverkar ståldetaljer för sjöfartsindustrin, framförallt för hamnar. Vi levererar våra produkter över hela världen, främst utanför Europa.

Hamnutrustning: kajelement, förtöjningsutrustning, gångbommar, rörbommar, flytande kajelement (med aluminium- och stålstomme, inkl. flytkroppar)